Energie

Poskytujeme služby výkonové rovnováhy pro ČEPS

ČEPS, a.s. (Česká společnost pro přenos elektrické energie) je společnost, která se zabývá přenosem elektrické energie v České republice. Její hlavní funkcí je zajišťovat spolehlivý a bezpečný přenos elektřiny od výrobců k distribučním společnostem a velkým průmyslovým zákazníkům. Kromě toho poskytuje i různé podpůrné služby, které jsou klíčové pro správný provoz elektrické sítě.

Co jsou podpůrné služby (PpS)?

Činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce regulační elektřiny.

Firma Dipos Tábor a.s. nabízí řešení:

Spojení efektu vyloučení negativních vlivů přerušení dodávky elektrické energie spolu s pravidelným příjmem v návaznosti na vyrovnávání napěťové soustavy s využitím záložních zdrojů klienta. Pravidelný příjem partnera je domluven vždy podle konkrétního řešení na místě.

Kontakt

Dipos Tábor a.s.
Větrovy 117, Tábor 39001
info@dipostabor.cz

Ing. Jan Tesař 777 911 133
Mgr. Tomáš Matušík 777 911 166

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 2037

IČ 28216202
DIČ CZ28216202

Výpis z obchodního rejstříku